BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE JAMY USTNEJ I GARDŁA

W znacznej większości przypadków powyższy zespół badań wystarcza do ustalenia rozpoznania i do zdania sobie sprawy nie tylko z rodzaju choroby, ale również z właściwości osobniczych dziecka. Możemy też na tych podstawach wysnuć uzasadnione wnioski co do rokowania i zastosować odpowiednie leczenie.

Nierzadko jednak pediatra lub lekarz praktyk muszą się uciekać do badań uzupełniających, które przeprowadzają sami lub polecają wykonać odpowiednim specjalistom.

Wobec ogromnego rozrostu poszczególnych gałęzi wiedzy lekarskiej i często skomplikowanych metod badania, wymagających dużej wprawy i doświadczenia w danym kierunku, pediatra lub lekarz praktyk badający dziecko nie może i nie powinien zrzekać się w razie potrzeby pomocy innych specjalistów.

Uzyskanie wyniku badania, zwłaszcza wyników badań laboratoryjnych, rentgenowskiego itp., nakłada jeszcze na lekarza leczącego obowiązek odpowiedniej oceny otrzymanego wyniku i użytkowania go w całokształcie badań. W odniesieniu do dzieci wymaga to często specjalnego uwzględnienia właściwości wieku dziecięcego, w czym specjaliści poszczególnych dziedzin nie zawsze dobrze się orientują i wskutek tego nie zawsze dobrze oceniają wyniki swych badań. Tym większa jest odpowiedzialność lekarza prowadzącego leczenie.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Badanie morfologicżne krwi

Do najczęściej stosowanych badań dodatkowych należy zaliczyć ogólne badanie moczu należy pamiętać, że gdy chodzi o dziewczynki, to pewne wyniki...

Zamknij