Badanie morfologicżne krwi

Do najczęściej stosowanych badań dodatkowych należy zaliczyć ogólne badanie moczu należy pamiętać, że gdy chodzi o dziewczynki, to pewne wyniki uzyskujemy jedynie przez badanie moczu cewnikowanego lub co najmniej otrzymanego po uprzednim dokładnym obmyciu sromu. Cewnikowanie jest w każdym razie obowiązkowe dla badania bakteriologicznego moczu.

Badanie morfologicżne krwi krążącej, a w razie podejrzenia białaczki również szpiku, z dołączeniem określenia szybkości opadania krwinek (odczyn Biernackiego).

Badanie chemiczne krwi dotyczy zwykle określenia ilości mocznika i reszty azotowej, poziomu cukru, niektórych elektrolitów (wapń, fosfor, potas, sód), bilirubiny, poziomu białka, poszczególnych frakcji białkowych (drogą elektroforezy i immunoelektroforezy) niektórych enzymów, a w rzadszych przypadkach również i innych składników.

Badanie serologiczne obejmuje przede wszystkim odczyn Wassermanna, odczyn Widala, rzadziej już odczyn Weinberga itp.

Badanie bakteriologiczne krwi jest również jednym z bardzo często wykonywanych badań w chorobach zakaźnych. W tych przypadkach wykonuje się również badanie bakteriologiczne tych lub innych wydzielin lub wydalin, zależnie od rodzaju schorzenia.

Badanie bakteriologiczne odgrywa niezmiernie ważną rolę w diagnostyce pediatrycznej. Ważne jest nie tylko stwierdzenie rodzaju zarazków, ale również ich wrażliwości lub oporności na antybiotyki.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
CHWYT I

CHWYT I służy dtp określania, na jakiej wysokości znajduje się dno macicy, oraz jakie części płodu w nim leżą (ryc....

Zamknij