Chroniczne migotanie przedsionków

Najczęściej jednak migotanie przedsionków zdarza się u starszych ludzi i jest zwykle objawem jakiejś choroby podstawowej – serca lub innej. Może być, na przykład, związane z nadczynnością tarczycy, chorobą wieńcową albo jakąś nieprawidłowością w obrębie samego serca, przede wszystkim zastawki dwudzielnej. Osobom z chronicznym migotaniem przedsionków grozi – bez względu na przyczynę tego zaburzenia i ich samopoczucie (niektórzy zupełnie dobrze je tolerują, a nawet nie zdają sobie z niego sprawy) – tworzenie się i odrywanie zakrzepów. Większość takich zakrzepów powstaje w lewej „części serca, skąd pompowana jest krew do wszystkich części ciała i narządów, z wyjątkiem płuc (do płuc pompowana jest z prawej komory serca). Wraz z krwią przemieszcza się oderwany zakrzep, który może zakończyć swoją wędrówkę w mózgu, powodując udar, w nodze, odcinając tam krążenie, w nerkach, niszcząc je i tak dalej. Jeżeli nie ma przeciwskazań do rozrzedzania krwi (np. krwawiący wrzód, poważne problemy z krzepliwością krwi, chora wątroba, nadciśnienie), osoby te powinny zażywać leki przeciwzakrzepowe, przynajmniej tak długo, dopóki utrzymuje się migotanie przedsionków. Najpowszechniej stosowanym w Stanach Zjednoczonych takim lekiem jest warfaryna (Coumadin). [Nie dopuszczony do sprzedaży w Polsce.] Jeśli się go przyjmuje, należy co trzy, cztery tygodnie badać krew na szybkość krzepnięcia, aby mieć pewność, że dawka nie jest zbyt duża lub zbyt mała. Jako ciekawostkę dodam, że warfaryna jest używana jako trucizna na szczury – zabija tego gryzonia przez spowodowanie u niego krwotoku. Pacjentom, którzy nie tolerują Coumadinu z któregoś z wyżej wspomnianych powodów, przepisuję leki, które działają na innej zasadzie – wpływają na funkc-jonowanie płytek krwi (trombocytów). Są to mikroskopijne cząsteczki krwi, których zadaniem jest ułatwianie jej krzepnięcia. Jednym z takich leków jest aspiryna, drugim dipirydamol [Persantin, Curantyl].

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pleć psychiczna

Płodowa konwersja testosteronu na estrogeny została stwierdzona w jajnikach i tkance mózgowej u obu płci. Proces ten uważa się za...

Zamknij