Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego uległa również dużemu pogłębieniu, zwłaszcza że zmiany spostrzegane na zdjęciach przeglądowych zostały pod względem diagnostycznym uzupełnione badaniami kontrastowymi i spostrzeżeniami w czasie operacji chirurgicznej., W ostatnich latach ukazało się szereg doniesień na temat nieprawidłowego ujścia żył płucnych (Neuhausei 196-0). Przypadki te mogły być początkowo rozpoznawane sekcyjnie, następnie w czasie badań angiogra-ficznych, a ostatnio również na podstawie zdjęć przeglądowych klatki piersiowej wraz z danymi klinicznymi.

Brak tkanki adenoidalnej w obrębie jamy nosowo-gardłowej może nasunąć radiologowi podejrzenie agammaglobulinemii.

W zakresie układu pokarmowego opracowano również szereg zagadnień. Wiele prac poświęcono okolicy przełykowo-wpustowej i jej po- wiązaniu z . wymiotami u dzieci. Podkreślono również znaczenie skrętu żołądka w wymiotach u dzieci. Gardany (1953) zwraca uwagę na częstość występowania wrzodów żołądka i dwunastnicy u dzieci. Na podkreślenie zasługują również zdwojenia jelit z występowaniem części zdwojonej w różnych odcinkach, od górnej części przełyku aż do odbytnicy.

Wirusowa choroba wtrętowa (cytomegalic inclusion disease) — niedawno opisane schorzenie wirusowe, powoduje rozległe wewnątrz- czaszkowe zwapnienia. Leżą one przeważnie okołokomorowo, jednak w szeregu przypadków mogą nasuwać trudności rozpoznawcze z toksoplazmozą.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Eldeiing i Kendrick

Eldeiing i Kendrick wykryli w 1938 roku drugi zarazek krztuśca, nazwany Haemophilus parapertussis. Morfologicznie są one podobne do typowych zarazków...

Zamknij