Gaiki pochwowe

Jeśli nie doszło do wytworzenia się ropniaków w jajowodach, co stwierdzamy badaniem wewnętrznym, dokonywanym od czasu do czasu, a stan chorej nie budzi niepokoju, ciepłota ciała zaś przez kilka miesięcy utrzymuje się w granicach prawidłowych, można przystąpić do leczenia przez stosowanie zabiegów mechanicznych, ułatwiających usuwanie wysięków zapalnych i uruchamiających macicę oraz przydatki połączone z otoczeniem zrostami. W tym czasie dobre wyniki daje też leczenie kąpieliskowe.

Masaże mogą być stosowane, jeśli przydatki nie wykazują śladów zapalenia poza zgrubieniem i zrostami. To samo odnosi się do kolumnizacji i obciążenia na stole pochyłym.

Leczenie środkami farmakologicznymi w celu przyspieszenia wchłaniania wysięku ma duże znaczenie praktyczne. Gaiki pochwowe zawierające ichtiol są stosowane z dobrymi wynikami. Protcinoterapia również może dać dobre wyniki, niezależnie od etiologii przewlekłych spraw zapalnych przydatków. Można łączyć ją z leczeniem szczepionkowym (propidon, panodina itd.). Leki te wywołują reakcję ustroju w postaci podniesienia się ciepłoty ciała, dlatego też powinny być stosowane co trzeci dzień ze stopniowym zwiększaniem dawki doprowadzanej domięśniowo.

Bardzo duże znaczenie w leczeniu spraw zapalnych mają obecnie antybiotyki, które stosuje się już w ostrym okresie zapalenia. Często wywołują one wstrzymanie się procesu chorobowego. W okresie przewlekłym w przypadkach otorbienia guzów jajowodowych nie zawsze jednak lecznicze skutki ich działania są zadowalające. Wprowadzenie po ostatniej wojnie nowych antybiotyków (penicylina, streptomycyna i in.) do ginekologii wywołało przewrót w dotychczasowej terapii zakażeń bakteriami ropotwórczymi.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
KIŁA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Zmiany jakie kiła wywołuje w ustroju kobiecym, są często przedmiotem zainteresowania ginekologa. Przyczyną tego jest nie tylko występowanie niekiedy w...

Zamknij