Wszystkie nieprzeczytane posty | Moje posty

Licencja rejestracji

Niniejszy regulamin wprowadza zasady obowiązujące na Forum.
Regulamin może być zmieniany przez Administrację w trakcie funkcjonowania Forum.
 Nie przestrzeganie poniższych zapisów skutkuje automatycznym usunięciem z Forum.
1. Nadzór nad Forum sprawują Administratorzy oraz Moderatorzy.
2. Administracja Forum może bez powiadamiania użytkowników korygować a także w razie potrzeby usuwać posty użytkowników w całości lub w części.
3. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone na Forum posty.
4. Władze Forum mają prawo, w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu, usunąć użytkownika (ban) uprzednio podając przyczynę swojej decyzji.
5. Przed usunięciem użytkownika możliwe jest upomnienie w postaci „żółtej kartki”.
6. Posty prosimy pisać zgodnie z zasadami ortografii, ograniczać wielkie litery, używać znaków interpunkcyjnych.
7. Na Forum zabrania się:
a) reklamy w każdej postaci sprzętu do poszukiwań, firm, stron internetowych i innych produktów chyba, że wyrazi na to zgodę Administracja,
b) obrażania kogokolwiek, używania wulgarnych określeń oraz wszelkich nieetycznych zachowań,
c) używania awatarów i podpisów oraz pisania postów zawierających treści o zabarwieniu politycznym lub pornograficznym oraz naruszających prawa innych osób lub instytucji,
d) posiadania na Forum więcej niż jednego konta,
e) podawania nieprawdziwych danych podczas rejestracji,
f) kopiowania treści zawartych na Forum,
g) spamowania.
8. Wszystkie problematyczne sytuacje, propozycje zmian oraz zauważonych ewentualnych błędów należy zgłaszać w dziale „Sprawy techniczne”.
Prosimy o przestrzeganie niniejszych punktów, ułatwi to pracę Administracji i zapewni miłą atmosferę.

Pogoda dla poszukiwaczy w Wielkopolsce
Pogoda Poznań z serwisu