Eldeiing i Kendrick

Eldeiing i Kendrick wykryli w 1938 roku drugi zarazek krztuśca, nazwany Haemophilus parapertussis. Morfologicznie są one podobne do typowych zarazków krztuśca, natomiast różnią się antygenowo. Krztusiec wywołany przez Haemophilus parapertussis przebiega łagodniej i trwa krócej, a powikłania są rzadkością.

»

Gaiki pochwowe

Jeśli nie doszło do wytworzenia się ropniaków w jajowodach, co stwierdzamy badaniem wewnętrznym, dokonywanym od czasu do czasu, a stan chorej nie budzi niepokoju, ciepłota ciała zaś przez kilka miesięcy utrzymuje się w granicach prawidłowych, można przystąpić do leczenia przez stosowanie zabiegów mechanicznych, ułatwiających usuwanie wysięków zapalnych i uruchamiających macicę oraz przydatki połączone z otoczeniem zrostami. W tym czasie dobre wyniki daje też leczenie kąpieliskowe.

Masaże mogą być stosowane, jeśli przydatki nie wykazują śladów zapalenia poza zgrubieniem i zrostami. To samo odnosi się do kolumnizacji i obciążenia na stole pochyłym.

Leczenie środkami farmakologicznymi w celu przyspieszenia wchłaniania wysięku ma duże znaczenie praktyczne. Gaiki pochwowe zawierające ichtiol są stosowane z dobrymi wynikami. Protcinoterapia również może dać dobre wyniki, niezależnie od etiologii przewlekłych spraw zapalnych przydatków. »

KIŁA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Zmiany jakie kiła wywołuje w ustroju kobiecym, są często przedmiotem zainteresowania ginekologa. Przyczyną tego jest nie tylko występowanie niekiedy w przebiegu kiły objawów ściśle ginekologicznych (np. krwawień w macicy), ale też konieczność brania jej w rachubę w rozpoznaniu niektórych schorzeń żeńskich narządów rodnych wobec podobieństwa cech klinicznych. Go więcej, rozpoznanie zmian kiłowych budzić może czasami wątpliwości ze względu na nieco odmienny przebieg jej w ustroju kobiecym, w porównaniu z ustrojem męskim.

»

LECZENIE LBA OBJAWÓW ABSTYNENCJI ALKOHOLOWEJ

Blokowanie -receptorów powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnej, spadek wskaźnika jej odpływu oraz obniżenie ciśnienia płynu śródocznego u chorych z jaskrą. Nie stwierdzono natomiast wpływu LBA na szerokość źrenicy oka człowieka [158, 743],

»

Ludzie, którzy chcą schudnąć

Ludzie, którzy chcą schudnąć, przeważnie nie są przeraźliwie otyli. Każdy ma jakąś s woj ą wyj ściową wagę, której wahania – w górę bądź w dół – nie przekraczają pięciu czy dziesięciu kilogramów. Chęć schudnięcia wynika raczej z »

Niepłodność

Do niepłodności prowadzić mogą również, jak już wspominano, następstwa przebytych zapaleń otrzewnej w okolicy jajników, a więc zrosty osłaniające gruczoły płciowe, zamykające ujście brzuszne jajowodu i prowadzące do jego zwężenia lub załamania, oraz przemieszczające i pociągające macicę w położenie, w którym rozwój i zagnieżdżenie się jaja płodowego jest utrudnione lub niemożliwe. Jest rzeczą obojętną, co było punktem wyjścia zapalenia otrzewnej, gdyż zarówno sprawy zapalne jajowodów, jak i omacicza, ślepej kiszki, jelita ślepego i esicy mogą prowadzić do zmian anatomicznych w obrębie jamy otrzewnowej, które stają się powodem niepłodności. Spośród ogólnych zapaleń otrzewnej pewne znaczenie dla zagadnienia niepłodności kobiecej ma zapalenie wywołane przez pneumokoki, ze względu na częste jego występowanie, zwłaszcza u dziewczynek poniżej lat dziesięciu, oraz gruźlicze zapalenie otrzewnej.

»

Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów zachłyśnięcia

Materiały trwałe obturacja mechaniczna dróg oddechowych w zależności od piętra obturacji, od ostrej duszności do nagłego zgonu – usunięcie ciała obcego

»

Proces rzeżączkowy

Wobec postępującego rozwoju zapłodnionego jaja w czasie dłuższej niż bywa wędrówki następuje utrata przez nie otoczki przezroczystej, przedwczesna czynność wytwórcza fermentów proteolitycznych warstwy ektocłermalnej trofo- blastu i zagnieżdżenie się jaja w miejscu zetknięcia się jego z tkankami matki.

Spostrzeżenia kliniczne dowodzą, że ciąża trąbkowa zdarza się najczęściej u kobiet, które przebyły poronienie (około 50% przypadków), poronienia wiodą bowiem do powstania – niezależnie od zmian w śluzówce macicy – umiejscowionych spraw zapalnych błony śluzowej jajowodów (endosalpingitis), których następstwem jest tworzenie się zlepów i zrostów fałdów jej oraz zanik rzęsek nabłonków błony śluzowej (Czy Że wic z).

»

PROGESTERON I ANDROGENY

Właściwości antyestrogenowe progesteronu wykorzystano w terapii. W tym celu stosuje się zarówno progesteron naturalny, jak i gestageny syntetyczne. Najsilniejsze działanie antygonadotropowe mają norste- roidy, dzięki czemu ich działanie antyestrogenowe jest najsilniejsze. Właściwości antyestrogenowe gestagenów powodują ich szerokie zastosowanie, m.in. w hiperestrogenizmie, dającym objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, mastodynii, menorrhagia, rozroście endomefr/um i mięśniakach macicy. Ponadto gestageny stosuje się w endometriozie i raku sutka. Dobre efekty stosowania gestagenów w raku sutka uzyskuje się zwłaszcza od czasu rutynowego oznaczania receptorów dla progesteronu. Związkami szczególnie zalecanymi w raku sutka są pochodne norsteroidów.

»

Przygnębienie

Objaw psychozy maniakalno-depresyjnej, bardzo przydatnej w rozmowie z przełożonym, chłopcem, dziewczyną, współmałżonkiem, rodziną własną albo żony.

»

Designed by WordPress.