Pleć psychiczna

Płodowa konwersja testosteronu na estrogeny została stwierdzona w jajnikach i tkance mózgowej u obu płci. Proces ten uważa się za ważny dla maskulinizacji podwzgórza indukowanej przez androgeny (Naftolin i wsp., 1971). Androgenizację podwzgórza w okolicy przedwzrokowej, morfologicznie zauważalną dzięki zwiększeniu liczby i wzmocnieniu sy- 13 Seksuologia biologiczna naps, można wywołać jedynie za pomocą androgenów zdolnych do przemiany na estrogeny na drodze aromatyzacji. Stereo tali tyczne zastosowanie dwuhydrotestosteronu, który nie może zmienić się w estradiol, lub też podanie testosteronu razem z inhibitorem aromatyzacji nie prowadzi do maskulinizacji podwzgórza (McEwen, 1976).

W podwzgórzu znajdują się ośrodki odpowiedzialne za ukształtowanie męskiego lub żeńskiego typu sprzężenia zwrotnego między sekrecją sterydowych hormonów płciowych i gonadotropin. Sprzężenie to jest cykliczne u typu żeńskiego i acykliczne, toniczne u męskiego typu różnicowania ośrodków podwzgórzowych. Kształtują one również męski lub żeński typ zachowania seksualnego.

Stabilizacja funkcji tych ośrodków następuje dopiero w okresie, kiedy prawie całkowicie ukończone jest różnicowanie somatyczne. W zależności od gatunku następuje to w ostatnim okresie życia wewnątrz- macicznego u człowieka między 4 a 7 miesiącem, u niektórych zwierząt dopiero w okresie postnatalnym. Na przykład u szczura ośrodek zachowania seksualnego stabilizuje się w okresie pierwszych 7 dni życia postnatalnego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
BADANIA NAD PODSTAWAMI WOBEC SEKSUALNOŚCI

Złożony system postaw modyfikuje ekspresję seksualności oraz zachowania i odczucia seksualne. Jednakże wiele odczuć i zachowań seksualnych, które przy powierzchownym...

Zamknij