PSYCHOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY REAKCJI SEKSUALNYCH

U niższych ssaków popęd seksualny pojawia się okresowo i podporządkowany jest całkowicie procesom rozmnażania się. Do kopulacji dochodzi jedynie wtedy, gdy może dojść do zapłodnienia. W pozostałych okresach samica zachowuje się pod względem seksualnym obojętnie i nie dopuszcza do siebie samca. Popęd seksualny jest uaktywniany przez mechanizmy hormonalne dopiero w okresie rui samicy.

U wyższych ssaków popęd seksualny u samic istnieje zawsze. Jednakże w okresie zdolności do rozmnażania się jego siła wzrasta, a więc również wykazuje on pewien związek z procesami rozmnażania się.

U ludzi seks daleko wykracza poza zjawiska rozmnażania się i zachowania gatunku. Wywiera on zasadniczy wpływ na rozwój całej osobowości człowieka oraz kształtowanie się współżycia w społeczeństwie. Seks człowieka jest źródłem rozkoszy odczuwanej przy stosunkach płciowych, których celem wcale nie jest zapłodnienie jest źródłem rozkoszy doznawanej przy kontaktach seksualnych innego rodzaju,’na przykład przy pieszczotach erotycznych jest źródłem zadowolenia wynikającego z realizacji wysublimowanych wyższych celów, które pozornie nie mają żadnego związku z seksem, lecz w istocie z niego się wywodzą. W procesie kształtowania się osobowości seks odgrywa pewną rolę, mniej lub bardziej widoczną, w każdej dziedzinie życia człowieka i jego aktywności zawodowej lub twórczej, a zwłaszcza w dziedzinie nawiązywania więzi i kontaktów międzyludzkich.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Śródmaciczenie odbytnicy

Śródmaciczenie odbytnicy może czasami prowadzić do pomyłek z rakiem tego narządu. Badanie drobnowidowe małego wycinka pozwala jednak na ustalenie rozpoznania....

Zamknij