ŚRÓDBŁONIAK MAGICY

Sródbloniaki macicy uważane są zwykle za mięsaki nic odznaczające się wybitną złośliwością. Te rzadkie guzy powstają wskutek bujania komórek śródbłonkowych naczyń chłonnych i krwionośnych. Nie odznaczają się żadnymi cechami makroskopowymi, pozwalającymi odróżniać je od innych nowotworów złośliwych, tak że o ich rozpoznaniu może decydować tylko szczegółowe badanie drobnowidowe.

Rozpoznanie mięsaków. Ponieważ objawy towarzyszące rozwojowi mięsaka macicy nie są dla niego charakterystyczne, doprowadzają one względnie często do pomyłek diagnostycznych. Na ogól należałoby przeprowadzić różnicowanie kliniczne przede wszystkim między mięsakiem a rakiem, mięśniakiem lub polipem śluzowym, co jest rzeczą trudną, a nawet niemożliwą. Wodniste, krwawo podbarwione upławy, nieregularne krwawienia i coraz bardziej uwydatniające się charłactwo nasuwają wprawdzie podejrzenie istnienia nowotworu złośliwego, ale dopiero badanie histologiczne cząstek oderwanych guza oraz wyskrobin z jamy macicy umożliwia rozpoznanie.

Rokowanie w przypadkach mięsaka macicy jest niepomyślne. Mimo operacji zdarzają się często nawroty, zwłaszcza gdy chodzi o sarcoma globocellulare endometrii. Mięsaki rozwijające się w mięśniaku oraz sródbloniaki okazują najmniejszą złośliwość.

Leczenie polega na jak najszybszym wycięciu macicy wraz z przydatkami drogą operacji brzusznej, która umożliwia doł.ładne oględziny narządów jamy brzusznej i usunięcie schorzałej macicy w granicach zdrowych tkanek. Niestety, bardzo często i szybko dochodzi do przerzutów. Jedynie w przypadkach śródbio- niaków i mięsaków rozwijających się w mięśniaku widoki na zupełne wyleczenie po zabiegu operacyjnym są lepsze, gdyż nawroty zdarzają się bardzo rzadko.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
USTALENIE ROZPOZNANIA

Na podstawie wszystkich danych uzyskanych z wywiadów, spostrzegania i badania dziecka z wykorzystaniem wszystkich możliwych i potrzebnych metod pomocniczych, ewentualnie...

Zamknij